Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Cifra de şcolarizare – aprobată

imagesCifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013 – 2014 a fost aprobată de Guvern.
Cifra aprobată în învăţământul preşcolar este de 665.000 de copii; în învăţământul primar – 925.000. În ceea ce priveşte învăţământul secundar, locurile au fost distribuite astfel: în învăţământul gimnazial – 850.000, în învăţământul liceal – 232.000, în învăţământul profesional – 26.000, în învăţământul postliceal (numărul locurilor în anul I) – 22.806, în învăţământul de artă şi sportiv – 91.500, în învăţământul special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice –  28.250. În învăţământul superior numărul de granturi de studii pentru ciclul universitar de licenţă (anul I) este de 62.400 de locuri, iar pentru ciclul universitar de masterat – 35.600, pentru rezidenţiat – 4.000 şi doctorat – 3.000.
De asemenea, Guvernul a decis să aloce 1.800 de locuri în învăţământul preuniversitar şi 4.945 în învăţământul superior, cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă.
În plus, au fost alocate 1.800 de locuri în învăţământul preuniversitar şi 4.550 în cel superior, cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român.