Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat

BugetMinisterul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2011.

Potrivit proiectului de act normativ, se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2011, cuprinzând venituri în sumă de 79.688,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 106.088,7 milioane lei şi un deficit în sumă de 26.400,7 milioane lei.

De asemenea, se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent anului 2011, cuprinzând venituri în sumă de 17.820,9 milioane lei şi cheltuieli în sumă de 17.820,9 milioane lei.