Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă Ştiri

Contractele unde deţinerile sunt de sub 5% din companii – nespecificate

download (1)Agenţia Naţională de Integritate informează că în declaraţia de interese nu mai trebuie specificate contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii.
Conform unui comunicat al ANI, în Monitorul Oficial nr. 247 din 30 aprilie 2013, a fost publicată Legea nr. 116 din 24.04.2013, care are modificat pct. 5 al Anexei nr. 2 – formularul declaraţiei de interese prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea completarea altor acte normative.
Modificarea constă în faptul că în declaraţia de interese – punctul 5 – nu vor mai fi declarate contractele societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor.
ANI menţionează că această modificare a intrat în vigoare la data de 30 aprilie 2013.
Formularele privind declaraţiile de avere şi de interese pot fi descărcate de pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, la adresa: http://www.integritate.eu/home/descarca-formulare.aspx/.
Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. Totodată, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie 2013.
Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează: pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie în cazul veniturilor şi situaţia la data declarării pentru celelalte capitole din declaraţie, conform Anexei nr. 1 din Legea 176/2010.