Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Proiect – modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

mediuMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice a supus dezbaterii publice proiectul de ordin privind modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007.

Potrivit proiectului de act normativ, art. 8 alin. (3) se completează, astfel ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prevăzute la alin. (1), stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5, iar pentru centrele de colectare a deşeurilor, completează în teren, în procesul verbal de verificare a amplasamentului, modul de îndeplinire a cerințelor minime specifice prevăzute în anexa nr.4*1.