Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea şi completarea Ordinului nr. 1225/2003 – proiect

A young caring doctor
Ministerul Sănătăţii a dat publicării proiectul de Ordin privind modificarea si completarea anexei 1 la Ordinul nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă.

Astfel, potrivit proiectului de ordin modificator, se exceptează de la prevederile prezentului ordin, personalul angajat cu studii medii medicale si farmaceutice şi studii superioare medicale şi farmaceutice.

De asemenea, emiterea certificatelor de absolvire se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa 7 la ordin, prin redactarea lui la calculator cu număr de înregistrare de la direcţia de sănătate publică emitentă.