Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Proiect privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 323/2011

malpraxisPrin Ordinul privind modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, se preconizează prelungirea termenelor de implementare a măsurilor prevăzute în planul de conformare până la data de 31.12.2013.

Conform proiectului de act normativ, în cazuri excepţionale, motivate obiectiv, ministrul sănătăţii poate aproba clasificarea provizorie, valabilă până la data de 31 decembrie 2013, pentru un spital care îndeplineşte doar parţial criteriile minime obligatorii pentru categoria solicitată, cu condiţia prezentării de către unitatea solicitantă a unui plan de conformare cu responsabilităţi şi termene de implementare precis specificate.