Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare

images

Pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale a fost lansat spre dezbatere publică proiectul de Hotarare a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General.

Astfel schimbările preconizate se referă la Lista obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi criteriile de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 62/1996, se introduc noi categorii de obiective de investiţii, respectiv turbine eoliene, parcuri fotovoltaice, conducte magistrale şi linii electrice subacvatice, fapt ce permite încadrarea oportună a acestora în infrastructura sistemului naţional de apărare.

O altă modificare constă în înlocuirea sintagmei ,,staţii PECO” cu sintagma ,,staţii de distribuţie combustibili” se actualizează, în fapt, terminologia specifică domeniului, denumirea ,,staţii PECO”  nemafiind uzitată în prezent, dar şi introducerea certificatului de urbanism ca document obligatoriu al documentaţiei pe baza căreia se emite avizul Statului Major General va asigura date şi informaţii strict necesare activităţii de elaborare a avizului, cum ar fi: denumirea obiectivului de investiţii, denumirea beneficiarului, amplasamentul construcţiei, etc.