Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

guvernDepartamentul Executivului pentru Relaţia cu Parlamentul a anunţat că proiectul legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe a fost făcut public.

Astfel, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare până pe 14 mai.

Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul şi data până la care se pot emite ordonanţe.

Prin proiectul de lege se stabilesc domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din iulie-august, şi anume: finanţe publice şi economie, dezvoltare regională, administraţie publică şi afaceri interne, transporturi şi infrastructură, societate informaţională, protecţie şi incluziune socială, cercetare, mediu, achiziţii publice, prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.