Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Participarea României la Programul internațional din domeniul educației

downloadMinisterul Educaţiei Naţionale propune spre dezbatere un proiect de hotărâre privind participarea României la Programul internațional din domeniul educației, dezvoltat de OECD – PISA 2015.
PISA (Programme for International Student Assessment Programme) este un studiu comparativ internaţional iniţiat de către OECD cu scopul de a măsura achiziţia competenţelor de bază ale elevilor de 15 ani, aflaţi la finalul învăţământului obligatoriu, în 3 domenii: Citire/Lectură, Matematică şi Ştiinţe. Pregătirea şi administrarea sa se realizează în cicluri de câte patru ani consecutivi, următorul ciclu este cel din 2013-2016, cu începere din anul 2013. Programul este proiectat în acest moment până în anul 2016.
Acest program de evaluare a competenţelor elevilor de 15 ani are o vizibilitate majoră în ţările Uniunii Europene şi constituie o sursă importantă de expertiză metodologică pentru sistemul educaţional românesc. Acest lucru este reflectat în deciziile de politică educaţională din România privind reformarea atât a curriculumului naţional, cât şi a examenului naţional de bacalaureat şi a noilor evaluări naţionale, sistemul educaţional preuniversitar ca întreg beneficiind în fapt de concluziile participării la acest program internaţional. În plus, indicatorii produşi de PISA prin administrarea sistematică a ciclurilor de testare, constituie indicatori de tendinţă, de raportare a performanţelor sistemului educaţional, atât la nivel naţional, cât şi la nivel european. Noul act normativ modifică taxa privind costurile internaţionale ale participării la Programul internaţional PISA.
Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare fără a fi nevoie de înfiinţarea unor noi organisme sau de extinderea competenţelor instituţiilor existente, prevederile hotărârii urmează să fie implementate de către instituţia nominalizată de către Ministerul Educaţiei, Naţionale, prin decizie internă.