Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Măsurile de securitate pentru reţelele de comunicaţii electronice – proiect

images

Proiectul de decizie privind stabilirea măsurilor minime de securitate ce trebuie luate de către furnizorii de reţele publice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a fost supus consultărilor publice de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

De asemenea proiectul de decizie include şi procedura prin care furnizorii vor raporta ANCOM incidentele cu impact semnificativ asupra furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.

Furnizorii vor avea obligaţia de a stabili măsuri tehnice şi organizatorice în vederea asigurării unui nivel adecvat al securităţii şi integrităţii reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice. Printre obligaţiile ce vor fi impuse în sarcina furnizorilor se află atât stabilirea unui management al riscului, a unui sistem de detectare a incidentelor, cât şi a unei strategii proprii pentru asigurarea continuităţii furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice în situaţiile generate de perturbări grave ale funcţionării acestora, precum şi asigurarea protecţiei reţelelor şi serviciilor împotriva atacurilor informatice.

Impunerea unor măsuri minime de securitate are ca scop reducerea semnificativ numărul de incidente, întreruperi operaţionale şi fraude, previnirea pierderilor, distrugerilor, furturilor sau compromiterea diverselor resurse ale furnizorilor, dar şi să optimizeze calitatea serviciilor de comunicaţii oferite utilizatorilor şi să crească încrederea acestora în serviciile de comunicaţii electronice.

Proiectul de decizie stabileşte cadrul legal pentru implementarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 140/2012, referitoare la securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.