Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Legea restituirii proprietăţilor, atacată la CCR

IFÎn cadrul conferinţei de presă, prim-vicepreşedintele democrat-liberal, Liviu Negoiţă, a declarat că PDL va ataca la CCR legea privind restituirea proprietăţilor asumată de Guvern, invocând motive de neconstituţionalitate atât procedurale, cât şi de fond.

Negoiţă a spus că motivul pe parte de procedură invocat în contestaţia PDL adresată CCR ţine cont de “Decizia 1557/18.11.2009 a CCR”. “Potrivit acestei decizii, transformarea Guvernului prin asumare de răspundere în autoritate legiuitoare, concurentă Parlamentului, încalcă flagrant dispoziţiile art. 1, alineat 4 şi art. 61 alineat 1 din Constituţie”, a precizat Negoiţă.

În ceea ce priveşte motivele de fond ale contestaţiei, prim-vicepreşedintele PDL a menţionat câteva dintre ele.

“Noi spunem că această lege încalcă art.15, alineat 2 din Constituţie. Deciziile irevocabile ale consiliilor locale date în temeiul Legii 10/2001 pot fi atacate doar la instanţele de contencios-administrativ. Comisia Naţională constituită în temeiul prezentei legi pe care şi-a asumat Guvernul răspunderea poate invalida în mod ilegal deciziile irevocabile ale comisiilor locale. Altfel spus, spunem noi, Comisia Naţională se substituie justiţiei. Un alt motiv de fond, spunem noi că această lege încalcă art. 44 alineat 1 din Constituţie. Prin art. 45 din prezenta lege cel care dobândeşte proprietatea asupra unui bun este obligat să-i menţină afectaţiunea timp de 10 ani, încălcându-se astfel dreptul de proprietate deplină, şi anume dreptul la posesie, folosinţă şi dispoziţie, care ar trebui să fie atribute de neîngrădit asupra unui bun în aceea ce priveşte un proprietar. Iată câteva din motivele pe care noi le-am invocat. Depunem, aşa cum v-am spus, această contestaţie la CCR şi vom vedea care va fi procedura”, a mai declarat Liviu Negoiţă.