Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Informatizarea sistemului judiciar

judecatorMinisterul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei de Informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2013-2017. Acest document îşi propune implementarea proiectelor derulate la nivelul Uniunii Europene, prin programele e-justice şi e-law precum si oferirea utilizatorilor interni a suportului necesar prin promovarea de noi modalităţi de lucru mai eficiente şi furnizarea unui număr mai mare de date şi servicii on-line pentru cetăţeni. Fiecare proiect prevăzut în Strategia de informatizare pentru perioada 2013 – 2017 îşi propune îmbunătăţirea calităţii actului de justiţiei prin punerea la dispoziţie a unor instrumente electronice performante ce au rolul de a facilita accesul la anumite informaţii publice sau de a celeriza procedurile judiciare.
În scopul  accelerării judecăţilor şi eliminării urgente a unor vulnerabilităţi instituţionale aferente sistemului judiciar, prin Strategia de informatizare pentru perioada 2013 – 2017 se doreşte implementarea următoarelor proiecte:
– Dezvoltarea procedurilor electronice aferente procesului de judecată în materie civilă şi comercială; implementarea procedurilor de depunere a cererii de chemare în judecată în formă electronică, citare electronică şi comunicarea actelor de procedură şi a hotărârii în formă electronică.
– Celerizarea şi fluidizarea procedurilor aferente şedinţelor de judecată prin implementarea sistemelor de afişare la uşa sălii de judecată a cauzelor în curs de audiere şi a ordinii dosarelor aflate pe rol în cadrul şedinţei.
– Degrevarea arhivelor instanţelor prin dezvoltarea portalului instanţelor de judecată şi publicarea automată de date şi informaţii suplimentare extrase din sistemele ECRIS.
– Implementarea sistemului  de gestionare în formă electronică a procedurilor privind înfiinţarea persoanelor juridice fără scop patrimonial.
– Îmbunătăţirea procedurii de executare silită prin dezvoltarea site-ului pentru publicitatea prealabilă executării silite a imobilelor.
– Celerizarea redactării hotărârilor judecătoreşti prin implementarea sistemelor de scriere automată după dictare.
– Celerizarea procedurilor judiciare ce necesită organizarea comisiilor rogatorii prin dezvoltarea sistemului de videoconferinţă pentru instanţe.
– Celerizarea procedurilor judiciare prin crearea dosarelor electronice şi facilitarea accesului la acestea.
– Organizarea de cursuri de instruire şi dezvoltarea de aplicaţii software e-learning pentru a permite utilizarea noilor sisteme ECRIS şi a celorlalte aplicaţii realizate în vederea celerizării procedurilor judiciare.