Categories
Legislaţie utilă Social Ştiri

Posturile vacante pt. personalul din sistemul de asistenţă socială

azilPotrivit H.G. nr. 125/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 182 din 2 aprilie 2013, a fost aprobată ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate. Aceste prevederi se aplică autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi serviciilor sociale administrate şi acordate de acestea: posturile vacantate din cadrul serviciilor sociale organizate conform prevederilor art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, respectiv instituţii şi unităţi de asistenţă socială, posturile vacantate din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene/ consiliilor locale/ consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti/ Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi din compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, organizate conform prevederilor art. 113 alin (2) – (4) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.