Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Impunerea veniturilor din silvicultură şi piscicultură

declaratie

Începând cu 1 februarie 2013  veniturile obţinute din silvicultură şi piscicultură fac parte din categoria veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 71 din Codul Fiscal şi se supun impunerii potrivit reglementărilor impunerii veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Din categoria veniturilor  din silvicultură şi piscicultură fac parte veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Astfel formularul 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” este obligatoriu de depus de către contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. Formularul 220 se completează în două exemplare, şi se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului de către unitatea fiscală sau poate fi descărcată de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii/Formulare fiscale ordonate după număr.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.