Categories
Economie Social Ştiri

Serviciile sociale acordate de fundaţii – subvenţionate de la bugetul de stat

ue
Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute de lege – furnizori privaţi de servicii sociale fără scop lucrativ – urmează să primească subvenţii de la bugetul de stat sau bugetele locale pentru serviciile sociale prestate în comunităţile rurale şi în localităţile având până la 10.000 de locuitori.

Sumele de la bugetul de stat, cu destinaţia de subvenţii, se aprobă anual în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale, iar nivelul subvenţiei acordate poate fi de până la 50 la sută din costul standard/beneficiar/tip serviciu social.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale acordate de asociaţii, fundaţii şi culte religioase recunoscute de lege, care se va realiza începând cu data de 1 ianuarie 2014, în baza unei proceduri de evaluare şi selecţie care respectă principiile concurenţei, eficienţei şi transparenţei în alocarea fondurilor publice.

Astfel de subvenţii vor fi acordate şi pentru serviciile sociale, în primii trei ani de funcţionare, înfiinţate în comunităţile în care aceste servicii nu există şi sunt necesare nevoilor membrilor comunităţilor respective.