Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea organizării şi exploatării jocurilor de noroc – proiect

downloadMinisterul Finanţelor Publice propune spre dezbatere proiectul de ordonanţă  de urgenţă privind înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc și de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest proiect propune înființarea în România, a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, responsabil, printre altele, cu supravegherea activităţilor din domeniul jocurilor de noroc, exercitarea controlului tehnic, monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc on-line, aplicarea unitară a legislaţiei specifice, în contextul schimbărilor din domeniul jocurilor de noroc, care urmează modelul instituțional implementat cu succes de alte state din Uniunea Europeană.

Totodată, înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, va permite:
– creşterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea şi combaterea jocurilor de noroc neautorizate şi prin crearea cadrului necesar autorizării operatorilor de jocuri de noroc on-line;
– îmbunătățirea coordonării, colaborării și schimbului de informaţii între instituțiile cu competențe în domeniu, pentru asigurarea diminuării potenţialei evaziuni fiscale în domeniu.
– o mai bună coordonare şi gestionare a supravegherii şi controlului în domeniul jocurilor de noroc.

Dată fiind necesitatea:
– armonizării sistemului unitar de reglementare ,
– creării de noi locuri de muncă în condiţiile actuale de criză economică la nivel european,
– creşterii veniturilor la bugetul de stat prin plata de taxe de licenţiere şi autorizare, de impozite pe veniturile din jocurile de noroc, impozitul pe profit platit de organizatorii de jocuri de noroc, precum şi de impozite pe salariile plătite de organizatori angajaţilor,
– eliminării barierei privind interzicerea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune din piaţa jocurilor de noroc, întrucât această situaţie a condus la crearea unui mediu neconcurenţial, datorită faptului că în legislaţia actuală a fost menţinută organizarea de jocuri de noroc tip bingo în săli,
– evitării migraţiei jucătorilor către jocurile de noroc nereglementate
– ţinând cont de popularitatea de care s-a bucurat acest tip de joc de noroc,
se reintroduce în categoria jocurilor de noroc reglementate, jocul de noroc tip bingo organizat prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune.