Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Proiect de modificare a H.G. nr. 788/2005

psiholog_a142269ef4Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România a aprobat un proiect de modificare a H.G. nr. 788/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, care prevede posibilitatea ca absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior de specialitate, având diploma de licenţă cu specializarea psihopedagogie specială să obţină dreptul de libera practică în specialitatea psihopedagogie specială.
Prezentul proiect a fost elaborat pe baza consultării cu reprezentanţii domeniului psihopedagogiei speciale, cadrele universitare din toate centrele universitare ale României, dar şi cu practicienii din sistemul de educaţie românesc.