Categories
Dreptul proprietăţii Proiecte şi propuneri legislative

Vor avea acces pe o proprietate privată după încheierea unui contract

ancomPotrivit unui proiect supus consultării publice de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces pe o proprietate privată numai după încheierea unui contract în acest scop.

Conform documentului, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice vor avea acces pe o proprietate privată numai după încheierea unui contract în acest scop, în formă autentică, cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu asociaţia de proprietari (în cazul proprietăţii indivize din clădirile cu mai multe locuinţe) sau cu titularii dreptului de folosinţă cu titlu gratuit/închiriere/concesiune asupra imobilului respectiv.

În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, solicitantul se va adresa titularilor pentru încheierea unui contract. Termenul maxim de negociere a unui astfel de contract este de 2 luni de la data primirii solicitării.