Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG pentru modificarea Legii nr. 122/2006 – proiect

download (1)În baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, persoanele care dobândesc o formă de protecţie beneficiază de un ajutor lunar rambursabil. Ajutorul se oferă fiecărei persoane care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Lege, pe o perioadă de maxim 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru încă o perioadă de cel mult 3 luni, pentru motive întemeiate.
Din cauza faptului că persoanele beneficiare, mai devreme sau mai târziu, părăsesc teritoriul României, ajutorul lunar nu mai poate fi recuperat, situaţie care a determinat acumularea de debite a căror sumă este de 1.208.422 lei. Acumularea de debite se constată şi la sfârşitul trimestrului III al anului 2012, suma totală a acestora ridicându-se la 1.322.362 lei.
Având în vedere cele menţionate, se impune modificarea Legii 122/2006 privind azilul în România, astfel încât situaţiile identificate de către Curtea de Conturi ca abateri de la legalitate să fie înlăturate.
Proiectul de act normativ presupune următoarele:
• Transformarea ajutorului lunar rambursabil în ajutor lunar nerambursabil şi raportarea cuantumului acestuia la indicatorul social de referinţă (ISR);
• Reglementarea perioadei în care beneficiarul poate ridica suma reprezentând ajutorul lunar. Prin urmare, dacă timp de 3 luni se constată că nu este ridicat, plata acestuia se suspendă, iar în cazul în care până la finisarea termenului de 9 luni prevăzut de lege nu a fost solicitat, ajutorul nu se mai acordă;
• Reglementarea situaţiilor pentru care nu a mai fost posibilă recuperarea sumei acordate cu titlu de ajutor rambursabil prin stingerea debitelor, acestea fiind imposibil de recuperat în condiţiile în care persoanele care au beneficiat nu se mai află pe teritoriul României.