Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Contribuţia de asigurare pt. accidente de muncă şi boli profesionale

imagesPotrivit unui Proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor Metodologice de calcul a contribuţiei de asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, elaborat de Ministerul Muncii, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (C) este rezultatul împărţirii la 100 a produsului dintre tariful de risc aferent clasei CAEN declarată de angajator (TR) și baza lunară de calcul corespunzătoare lunii anterioare perioadei de plată a contribuţiei (BC). [ C = (TR * BC) / 100]
Angajatorii care îşi modifică activitatea principală vor specifica aceste modificări în Declaraţia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate şi vor plăti cota de contribuţie aferentă noii clase CAEN începând cu luna următoare schimbării activităţii principale.
Termenul de declarare şi plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, este prevăzut de art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, şi de Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală. În cazul în care plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, nu s-a efectuat până la termenul stabilit, cheltuielile privind prestaţiile şi serviciile acordate pentru cazul asigurat se recuperează conform prevederilor legale în vigoare.