Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Sistarea lucrărilor la Unitatea 5 de la Cernavodă

download (1)Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Economiei, lucrările la Unitatea 5 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă vor fi oprite, urmând să fie schimbată destinaţia şi folosirea spaţiilor şi structurilor deja realizate, pentru exploatarea în siguranţă a Unităţilor 1 şi 2, dar şi pentru îmbunătăţirea răspunsului centralei în caz de accidente severe.
Finanţarea activităţilor pentru schimbarea destinaţiei şi utilizării spaţiilor se va face din sursele proprii ale Nuclearelectrica.
Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, a fost prevăzută (în 1978) să cuprindă 4 Unităţi CANDU 6 a 706,5 MW fiecare, profil care a fost extins ulterior la 5 Unităţi. Prin HG nr.750/1990, s-a aprobat studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiţii “Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă 5×700 MW”. Caracteristicile principale, indicatorii tehnico-economici şi prevederile de realizare a acestor 5 unităţi, au fost menţionate prin Anexa la Hotărârea menţionată. Ulterior, această Hotărâre a fost modificată cu HG nr. 341/1993.
La moment, pe amplasamentul CNE Cernavodă, sunt în funcţiune Unităţile 1 şi 2, Unităţile 3 şi 4 sunt planificate să fie finisate la nivelul anilor 2019 şi respectiv 2020, iar Unitatea 5 se află în conservare.