Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

OUG 7/2011 de modificare a Legii urbanismului trimis spre reexaminare

04-usl-parlamentPreşedintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii de aprobare a OUG 7/2011 care modifică Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Preşedintele declară în cerere că în cuprinsul actului normativ trimis spre promulgare se prevede că “modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, stabilite prin reglementări aprobate prin Planul urbanistic general poate fi finanţată de persoane juridice şi/sau fizice” şi că, “în această situaţie, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată”.

Preşedintele arată că prin actul normativ trimis spre promulgare sunt eliminate limitele de suprafaţă pentru extinderea intravilanului prin planul urbanistic zonal.

Şeful statului mai arată că în legea înaintată spre promulgare se reglementează avizarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism elaborată în baza unor certificate sau avize depuse la autoritatea locală competentă şi neaprobate până la data intrării în vigoare a legii.