Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Privatizarea unor operatori economici

împrumutCadrul legislativ pentru derularea privatizării unor operatori economici este asigurat de hotărârile care au fost adoptate în şedinţa Guvernului.
Hotărârea pentru aprobarea strategiei de privatizare a unui pachet de acţiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice “Electrica” S.A. Bucureşti prevede oferirea spre subscriere investitorilor unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 105%, comparativ cu capitalul social existent anterior.
Hotărârea pentru aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică de majorare a capitalului social a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A. prevede declanşarea şi derularea etapelor necesare implementării strategiei de privatizare prin majorarea capitalului social prin aport de capital, în cadrul căreia va fi oferit spre subscriere investitorilor un pachet de acţiuni nou emise, reprezentând 12% din capitalul social existent anterior majorării capitalului social.
Hotărârea pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A. conţine prevederi privind declanşarea şi derularea privatizării prin majorare a capitalului social prin atragerea unui investitor strategic şi dobândirea de către acesta a unui pachet de acţiuni reprezentând 51% din capitalul social al societăţii în cadrul unei operaţiuni de majorare de capital prin emisiune de noi acţiuni. Selecţia investitorului se va realiza prin metoda licitaţiei cu ofertă în plic, combinată cu metoda licitaţiei cu strigare, precedată de negocieri desfăşurate pe bază de oferte preliminare şi neangajante.