Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative

Proiect privind modificarea Legii educaţiei naţionale

cl pregProiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind modificarea și completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, propune modificarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la degrevarea totală sau parțială a personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control de post/norma didactică, precum și a persoanelor desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ.

Potrivit actului normativ, degrevarea reprezintă scutirea efectuării atribuției de predare, total/parțial, din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilități specifice funcțiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum și pentru persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. Pe perioada degrevării se păstrează drepturile salariale.