Archive for » martie, 2013 «

dansul-popular-romanesc

Cu ani în urmă, Steffen D. era un prosper cetăţean al Kongeriget Danmark, mai pe româneşte al regatului Danemarcei. Avea o fermă de 50 de ha unde locuia permanent şi pe al cărei pământ roditor îl muncea, folosind ultimele tehnologii, fiind ajutat de doar câţiva angajaţi.

Bunicul danezului, plecat de ani lungi într-o lume mai bună, fusese basarabean. După ce trăise urmările foametei din ’46 şi teroarea deportării în Siberia, evadase în Occident, unde o luase de la zero. Părinţii lui Steffen, ambii născuţi pe pământ danez, erau oameni distanţi, cam egoişti dar întreprinzători.

Bătrânul, care-l şi crescuse, era un sentimental iremediabil şi purta întotdeauna cu el o traistă de cântece, legende şi întâmplări de demult. De la el învăţase şi graiul românesc. Familia lui Steffen era destul de bogată iar când le-a spus că nu-l pasionează nimic altceva decât legumicultura, i-au făcut cadou… ferma.

De-o vreme, cam de când pierise bunicul său, Steffen simţea că-i lipseşte ceva. Că nu-şi mai găseşte locul printre oamenii aceia prea disciplinaţi, prea rigizi, prea… nordici. Şi mai avea ceva pe suflet! Deşi orăşelul avea mii de locuitori, Steffen nu găsise nici o fată aşa cum ar fi vrut. Se refugia în muncă, de dimineaţă până seara. Profiturile se adunau iar el le reinvestea. Treceau zilele. Şi prin nebăgare de seamă se transforma într-un flăcău tomnatic, cum ar fi zis ţăranii noştri.

 

Chemarea gliei

Numai că, într-o zi, paznicul îl anunţă că un individ tot “insistă să vorbească cu stăpânul fermei”. Bănuia pentru ce. Pentru o angajare ca zilier. Indică să i se spună politicos că, momentan, n-avea nevoie de încă un lucrător. Să mai încerce peste vreo lună, când începe recoltarea ridichilor, că va avea nevoie de un om la sortare! Mai mult …

Pactul comisoriuSchimbările aduse de noua legislaţie civilă, deşi menite să consolideze tendinţa modernistă pe care o consacră, îi pun de multe ori în dificultate pe practicienii Dreptului. O instituţie aflată la limita utilităţii dintre vechi şi nou, este cea a pactului comisoriu. Din prisma noilor reglementări, puterea sa de seducţie pare să pălească şi să-şi piardă statului preferenţial ca modalitate extrajudiciară de desfiinţare a contractelor.

Rezoluţiunea convenţională – noul mecanism preferat de legislaţie

Modificările impuse de Noul Cod Civil uimesc prin diferenţele fundamentale faţă de vechea legislaţie, cu schimbări de optică chiar şi la 360 de grade. Noile dispoziţii în materia rezoluţiunii contractelor, consacră ca regulă rezoluţiunea convenţională, în detrimentul rezoluţiunii judiciare care se aplică acum cu titlu de excepţie, numai în cazurile în care se impune desfiinţarea contractului şi în care părţile au omis să insereze clauze rezolutorii exprese (art. 1550, alin.(1) NCC). Mai mult …

download
Agricultorii ar putea cumpăra terenuri agricole punând gaj chiar terenurile respective, ceea ce ar reprezenta un avantaj pentru fermierii români după liberalizarea pieţei funciare de la 1 ianuarie 2014, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, care discută cu băncile această facilitate.

„Vrem să întărim capacitatea sectorului agricol din România printr-o altă facilitate pe care o discutăm cu băncile şi cred că va fi în lunile următoare reglementată şi această situaţie. Vrem să dăm posibilitatea, atunci când se face un credit, să se gajeze cu terenul agricol”, a spus Constantin.

El consideră facilitatea extrem de importantă, pentru că de la 1 ianuarie 2014 se liberalizează piaţa funciară.  „Vom avea o infuzie de investitori străini care vor dori, probabil, să cumpere terenuri în România. Atât timp cât terenurile respective vor fi folosite pentru agricultură, nu este o problemă foarte mare, dar prin această măsură trebuie să întărim competitivitatea fermierului român, să aibă el acces primul la terenurile pe care le avem în această ţară”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Potrivit ministrului Agriculturii, măsura prin care s-au acordat peste 400 de milioane de euro pentru fermele de semisubzistenţă, respectiv 1.500 de euro pentru fiecare fermă, nu a avut ca efect dezvoltarea acestora. El a precizat că fermierii ar urma să beneficieze de un sprijin financiar de 30.000 – 50.000 de euro, nu 1.500 de euro, ca până acum, astfel încât să poată construi grajduri sau să cumpere aparate de muls.

images (3)
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va emite pentru fiecare autovehicul care face obiectul contractelor de leasing o decizie privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu, potrivit unui proiect de ordin al preşedintelui ANAF.

Proiectul de act normativ modifică un ordin anterior (296/2013) care prevedea că, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing pentru care se solicită calculul sumei reprezentând timbrul de mediu, organele fiscale întocmesc o singură decizie de stabilire, sumele detaliate pentru fiecare autovehicul fiind înscrise într-un centralizator, anexă la decizia de stabilire.

În prezent, este în vigoare ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013, prin care a fost aprobată procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi modelul şi conţinutul formularelor utilizate în acest scop.

Fiscul modifică astfel procedura pentru simplificarea operaţiunii de înmatriculare a autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, ţinând cont de solicitările Asociaţiei Societăţilor Financiare – ALB România.

ICCJ1
Producătorii care etichetează fraudulos cu termenul ecologic sau biologic produsele vor fi dur sancţionaţi pentru că autorităţile vor să ofere siguranţă celui care consumă, dar şi celui care produce, a declarat, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin.

Întrebat dacă pe această piaţă au demarat o serie de controale pentru că s-au înregistrat nereguli, şeful MADR a precizat că sunt doar cele necesare care atestă calitatea produselor.

„Nu există acum probleme, dar au fost în trecut când au fost cazuri cu produse etichetate bio sau şi s-a dovedit că nu erau eco. Cred că trebuie sancţionaţi dur cei care vor să fraudeze. Facem toate controalele necesare”, a spus ministrul.

„Operatorilor care folosesc fraudulos termenii: «ecologic», «biologic», «organic» sau abrevierile acestora, precum «bio», «eco», drept mărci comerciale sau practici de utilizare în producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, pe materialele publicitare şi pe documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică li se va aplica, pe lângă amenda contravenţională, şi o sancţiune contravenţională complementară, de oprire temporară de la comercializare a produselor în cauză, conform prevederilor art.91 alin.(2) al Regulamentului (CE) 889/2008″, a informat Guvernul.

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Mai mult …

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ORDIN
privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2013 – 2014

ANEXE

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 23 şi 29 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Mai mult …

declaratie

Începând cu 1 februarie 2013  veniturile obţinute din silvicultură şi piscicultură fac parte din categoria veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură prevăzute la art. 71 din Codul Fiscal şi se supun impunerii potrivit reglementărilor impunerii veniturilor din activităţi independente, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Din categoria veniturilor  din silvicultură şi piscicultură fac parte veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

Astfel formularul 220 „Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit” este obligatoriu de depus de către contribuabilii care obţin venituri din silvicultură şi piscicultură impuse începând cu 1 februarie 2013 în sistem real prin efectul legii. Formularul 220 se completează în două exemplare, şi se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului de către unitatea fiscală sau poate fi descărcată de pe website-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Formulare şi programe utile/Toate formularele cu explicaţii/Formulare fiscale ordonate după număr.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

download (3)Hotărârea Senatului cu privire la numirea Monei Pivniceru la CCR a fost publicată în Monitorul Oficial.
”Doamna Mona Pivniceru se numeşte în funcţia de judecător la CCR pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Ion Predescu, prin expirarea termenului pentru care a fost numit”, se precizează în hotărârea adoptată pe 26 martie.
Totodată, şi hotărârea Camerei Deputaţilor cu privire la numirea la CCR a lui Valer Dorneanu a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I.
”Domnul Valer Dorneanu, profesor universitar, doctor în drept, se numeşte în funcţia de judecător la CCR, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului doamnei judecător Aspazia Cojocaru, profesor universitar, doctor în drept, prin expirarea la 8 iunie a termenului pentru care a fost numită”, se arată în hotărâre.

downloadMinistrul Pădurilor şi Apelor, Lucia Varga a anunţat că România va avea un nou Cod Silvic. Ea a precizat că noul Cod vrea să reducă defrişările necontrolate şi furturile de material lemnos. Principiile noului Cod Silvic vor fi prezentate în viitoarea şedinţă de Guvern. „Principalele direcţii de acţiune, de modificare, dacă vreţi, a Codului Silvic sunt următoarele: o exploatare mai eficientă a pădurii, înăsprirea pedepselor pentru furtul de lemn, o gestionare mai bună a micilor proprietăţi şi găsirea de pârghii economice pentru a stimula prelucrarea lemnului în România”, a declarat Lucia Varga. Ea a adăugat că, pe viitor, orice furt de lemn, indiferent de cantitate, va fi considerat drept faptă penală.
Noul Cod Silvic va presupune mărirea amenzilor pentru administratorii pădurilor care nu respectă reglementările legale ori amenajamentelor silvice. Totodată, pădurarii ar putea rămâne fără dreptul de a profesa o anumită perioadă, dacă din pădurile pe care le au în grijă vor dispărea cantităţi mari de lemne şi nu vor putea argumenta cioatele găsite de inspectori. În acelaşi timp, proprietarii de păduri vor fi obligaţi să încheie contracte pentru paza şi administrarea suprafeţelor silvice, iar cei care vor refuza vor trebui să achite impozite consistente. Cei care nu vor putea achita aceste impozite vor fi executaţi silit şi riscă să-şi piardă pădurile, a precizat ministrul Lucia Varga.
În cazul micilor proprietari, care nu vor putea plăti pentru paza suprafeţelor pe care le deţin, statul va prelua, pentru 10 ani, dreptul de administrare a pădurii şi le va livra, în schimb, anumite cantităţi de lemn. Noul Cod Silvic va interzice vânzarea arborilor aflaţi încă în rădăcină, dar şi transportul lemnelor pe timp de noapte. Lucia Varga afirmă că aceste măsuri vor avea rolul de a micşora furtul de masă lemnoasă. Ea a mai subliniat că cei care sunt responsabili pentru defrişările ilegale şi pentru furtul de masă lemnoasă sunt vinovaţi pentru alunecări de teren, de colmatarea cursurilor râurilor şi pârâurilor, de colmatarea lacurilor şi de inun­daţii.