Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Relații contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate

produse lactateÎn Monitorul Oficial a fost publicată Legea privind stabilirea relațiilor contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate, precum și recunoașterea organizațiilor de producători din sectorul laptelui și al produselor lactate.

Prezenta lege creează cadrul juridic şi organizatoric în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate și stabilește cadrul legal al recunoașterii organizațiilor de producători și a asociațiilor acestora din sectorul laptelui și al produselor lactate, care livrează lapte crud, în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), publicat în Jurnalul Oficial L 299, 16/11/2007.

În termen de 90 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice livrare de lapte crud pe teritoriul României a unui producător către un prim cumpărător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părți sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a laptelui crud de către aceștia.

De asemenea, prin prezenta lege, se reglementează recunoaşterea organizaţiilor de producători constituite numai din agricultorii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora, care să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, mai ales prețurile, astfel încât să se asigure agricultorilor din sectorul produselor lactate un nivel de trai echitabil, puterea lor de negociere față de unitățile de prelucrare a produselor lactate ar trebui să fie consolidată, ceea ce ar trebui să ducă la o repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare.