Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Ocuparea posturilor vacantate din sistemul de asistenţă socială

images (7)Ministerul M.F.P.S.P.V. a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre a Guvernului privind ocuparea posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2013 pentru personalul din sistemul de asistenţă socială.

Prin prezentul proiect de act normativ se creează posibilitatea ca fiecare ordonator de credite să stabilească posturile absolut necesare a fi ocupate prin concurs sau examen, în funcţie de situaţia concretă existentă, în funcţie de categoriile de personal absolut necesare, de legislaţia care trebuie respectată, precum şi de posibilităţile financiare existente .

Sistemul de asistenţă socială are un specific aparte determinat de faptul că activitatea se desfăşoară în mod  continuu, respectiv 7 zile din 7 şi 24 de ore din 24. În aceste condiţii, obligaţia de a respecta prevederile legale în vigoare cu privire la munca suplimentară şi modalitatea de compensare a orelor suplimentare prin acordarea de zile libere, este dificil de pus în practică atunci când personalul este insuficient.

De asemenea, există locuri de muncă în care lipsa personalului de specialitate, cum ar fi îngrijitorii, asistenţii sociali, asistenţii medicali, educatorii , psihologii, ş.a, dar şi a personalului auxiliar tehnic şi de  întreţinere, face imposibilă asigurarea activităţilor minime de asistenţă şi îngrijire, de recuperare şi  reabilitare specifice unei instituţii/unităţi de  asistenţă socială, mai ales în cazul centrelor rezidenţiale.

Prin urmare, aprobarea proiectului de act normativ va permite desfăşurarea activităţilor din cadrul  serviciilor sociale cu respectarea condiţiilor minime prevăzute de legislaţia în vigoare, asigurând totodată  continuitatea funcţionării acestora.

Angajarea prin concurs sau examen a personalului se realizează pentru posturile vacantate în anul 2013,  numai cu încadrare în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.