Categories
Legislaţie rutieră Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Permisele suspendate pentru neachitarea amenzilor

images69
Potrivit unei propuneri de modificare a Codului rutier, lansată în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, şoferii amendaţi care nu achită valoarea sancţiunii, în termen de 90 de zile, vor avea permisele suspendate până fac dovada plăţii.

Proiectul prevede introducerea sancţiunii suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule în cazul nerespectării obligaţiei de a achita amenda contravenţională în termenul prevăzut de lege. “Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă (OUG nr. 195/2002, n.r.), în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal”, se arată în proiect.
Sancţiunea ar urma să fie aplicată până când şoferul face dovada achitării amenzii. În prezent, maxim 35 la sută dintre amenzile aplicate în trafic sunt plătite de contravenienţi.

Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a carei rază de competenţă a fost constatată fapta. Însă, plata amenzii nu va fi suspendată prin contestarea sancţiunii, decât în situaţia în care instanţa de judecată, la cererea contravenientului, dispune suspendarea până la emiterea unei hotărâri definitive şi irevocabile, “în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente”, se arată în proiectul de OUG. “Cererea de suspendare se va judeca de urgenţă, cu citarea părţilor”, potrivit proiectului.

Dacă contravenientul pe lângă amendă a fost sancţionat şi cu suspendarea dreptului de a conduce, prin contestarea în instanţă, executarea acestei sancţiuni complementare va fi suspendată până la emiterea unei hotărâri definitive şi irevocabile.