Categories
Legislaţie rutieră Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Circulaţia pe drumurile publice

autoMinisterul Afacerilor Interne a supus dezbaterii publice Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Potrivit actului normativ, este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, precum şi a celor a căror înmatriculare este suspendată.

Fostul proprietar al vehiculului are obligaţia de a notifica în scris înstrăinarea vehiculului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii dreptului de proprietate, autorităţii competente, care va face menţiunea corespunzătoare în evidenţe şi va înscrie noul proprietar ca utilizator al vehiculului.