Categories
Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Transferul a 13 unităţi sanitare la Ministerul Sănătăţii

unitati transferateGuvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Actul normativ prevede transferul a 13 unităţi sanitare cu paturi, din subordinea Ministerului Transporturilor în subordinea Ministerului Sănătăţii şi desfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi preluarea activităţii acesteia de către Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate, respectiv de către Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti sau de către casele de asigurări de sănătate judeţene, după caz.
Sunt menţinute ca structură sanitară proprie în subordinea Ministerului Transporturilor Spitalul Clinic CF nr.2 şi Spitalul Clinic CF nr.1, care au aprobate sau în desfăşurare proiecte cu finanţări europene, pentru a se evita pierderea finanţării acestor proiecte.
Ordonanţa de Urgenţă mai propune: examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor se asigură de unităţile din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, a Ministerului Sănătăţii, precum şi de unităţile agreate de Ministerul Transporturilor. Se menţin în mod obligatoriu actualele Comisii medicale şi psihologice de siguranţa circulaţiei şi navigaţiei din cadrul unităţilor sanitare din fosta reţea a transporturilor. Începând cu 1 ianuarie 2014, unităţile specializate, inclusiv cele din subordinea MS şi MT, vor desfăşura activitatea de examinare medicală şi psihologică pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor numai în urma obţinerii certificatului de agreare emis de MT.