Categories
Administraţie publică centrală Avocaţi Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Parlamentarii incompatibili cu avocaţii

images (3)O parte din parlamentari şi-au manifestat nemulţumirea faţă de felul în care s-a modificat Statutul parlamentarilor în cadrul comisiei de specialitate, care a fost redactat ca urmare a solicitării de reexaminare formulată de şeful statului. Aceştia au semnalat faptul că între modificările aduse la Statut s-ar propune starea de incompatibilitate a parlamentarilor cu calitatea de avocat deoarece în raport se precizează la secţiunea privind incompatibilităţile: “Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu funcţiile publice de autoritate prevăzute la art. 81 alin. (2) şi la art.82*1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare”.