Categories
Administraţie publică centrală Financiar bancar Ştiri

AVAS îşi schimbă denumirea

images48Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare îşi va schimba denumirea în Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS). Legislaţia care reglementează activitatea instituţiei va fi modificată pentru ca noua entitate să poată continua să execute silit creanţele preluate în scopul valorificării şi recuperării.
Potrivit unei note de fundamentare a unui proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul Economiei, intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă îngreunează derularea unui segment important al obiectului de activitate al instituţiei AVAS, făcând practic imposibilă aplicarea procedurii de executare silită, prin corpul de executori proprii, a creanţelor preluate în scopul valorificării şi recuperării. Din acest punct de vedere, un segment important de activitate, aşa cum a fost el stabilit cu organismele internaţionale, la înfiinţarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare nu mai poate fi derulat.
Noul act normativ va “acomoda” prevederile de executare silită pe care le derulează AAAS cu cele din Codul de Procedură Fiscală, având în vedere abrogarea prin legea de aprobare a Codului de Procedură Civilă a unor articole specifice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea activelor statului, republicată, cu menţinerea unor prevederi specifice activităţii proprii.