Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Ministerul Justiţiei despre MCV

SO001507Ministerul Justiţiei a s-a expus referitor la Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare publicat în 30 ianuarie 2013.
Astfel, raportul Comisiei Europene surprinde atât progresele înregistrate de autorităţile române în ultimul timp, cât şi aspectele care trebuie îmbunătăţite pentru a continua reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei.
Referitor la activităţile de competenţa M.J. de precizat că datele de intrare în vigoare a celor trei coduri rămase au fost asumate de actualul Guvern, fiind stabilite – 15 februarie 2013 – întrarea în vigoare a Codului de Procedură Civilă, – 1 februarie 2014 – pentru Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. Pentru asigurarea condiţiilor de aplicare a noilor coduri, Guvernul a luat o serie de măsuri privind resursele umane şi financiare necesare sistemului judiciar. Textele Codului de Procedură Civilă şi ale Codului Penal sunt deja finalizate, legile de punere în aplicare fiind deja adoptate de către Parlament.
Referitor la reformarea sistemului judiciar şi reechilibrarea numărului de angajaţi şi sarcina de lucru, Ministerul Justiţiei precizează că a redus numărul de posturi vacante de judecător din statul de funcţii al unor instanţe cu volum mic de activitate corelativ cu suplimentarea numărului de posturi de judecător în statul de funcţii al unor instanţe cu volum mare de activitate.
De asemenea, Ministerul Justiţiei a promovat o serie de modificări legislative care au condus la transformarea ÎCCJ într-o veritabilă instanţă de casaţie. Cât priveşte promovarea magistraţilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s-au efectuat modificări legislative, care au acordat prioritate asigurării unei calităţi concurenţiale ridicate în cadrul procesului de selecţie.